serwis laborki
serwis laborki

Fizyka

pobierzNazwa laborki: Wyznaczanie ogniskowych soczewek.
Stron: 6 Wielkość pliku: 65.76 kBData dodania: 2008-12-03 19:10
pobierzNazwa laborki: Wyznaczanie ogniskowej soczewki metodą Bessela.
Stron: 2 Wielkość pliku: 8.93 kBData dodania: 2008-12-03 18:32
pobierzNazwa laborki: Wyznaczanie współczynnika przewodnictwa cieplnego ciał stałych.
Stron: 11 Wielkość pliku: 148.60 kBData dodania: 2008-12-03 18:23
pobierzNazwa laborki: Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła rewersyjnego.
Stron: 5 Wielkość pliku: 61.24 kBData dodania: 2008-12-03 18:15
pobierzNazwa laborki: Wyznaczanie modułu sztywności metodą dynamiczną.
Stron: 5 Wielkość pliku: 45.76 kBData dodania: 2008-12-03 19:16
pobierzNazwa laborki: Wyznaczanie prędkości dźwięku w powietrzu metodą przesunięcia fazowego.
Stron: 10 Wielkość pliku: 85.52 kBData dodania: 2008-12-03 19:20
pobierzNazwa laborki: Badanie drgań swobodnych układu mechanicznego o dwóch stopniach swobody.
Stron: 4 Wielkość pliku: 41.90 kBData dodania: 2008-12-03 19:25
pobierzNazwa laborki: Wyznaczanie charakterystyki częstotliwościowej wzmacniacza RC oraz wyznaczenie dolnej i górnej częstotliwości granicznej.
Stron: 3 Wielkość pliku: 13.56 kBData dodania: 2008-12-03 19:59
pobierzNazwa laborki: Zależność przewodnictwa elektrolitu od temperatury. Sprawdzanie reguły Waldena.
Stron: 4 Wielkość pliku: 21.99 kBData dodania: 2008-12-03 20:07
pobierzNazwa laborki: Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego i dekrementu tłumienia wahadła prostego.
Stron: 5 Wielkość pliku: 50.92 kBData dodania: 2008-12-04 22:18
pobierzNazwa laborki: Wyznaczanie charakterystyk fotokomórki gazowanej.
Stron: 8 Wielkość pliku: 34.81 kBData dodania: 2008-12-06 00:53
pobierzNazwa laborki: Wyznaczanie równoważnika elektrochemicznego miedzi i stałej Faraday'a.
Stron: 3 Wielkość pliku: 19.21 kBData dodania: 2008-12-06 00:58
pobierzNazwa laborki: Charakterystyka kierunkowa składowej przenikliwej promieniowania kosmicznego.
Stron: 5 Wielkość pliku: 37.46 kBData dodania: 2008-12-06 01:01
pobierzNazwa laborki: Wyznaczanie współczynnika lepkości cieczy na podstawie prawa Stokesa.
Stron: 9 Wielkość pliku: 75.21 kBData dodania: 2008-12-06 01:19
pobierzNazwa laborki: Wyznaczanie gęstości względnej ciał stałych za pomocą wagi hydrostatycznej.
Stron: 5 Wielkość pliku: 21.08 kBData dodania: 2008-12-06 13:49
pobierzNazwa laborki: Cechowanie termopary. Wyznaczenie współczynnika czułości termopary.
Stron: 4 Wielkość pliku: 15.25 kBData dodania: 2008-12-06 13:50
pobierzNazwa laborki: Zjawisko rozchodzenia się podłużnych fal dźwiękowych w gazach i ciałach stałych.
Stron: 3 Wielkość pliku: 66.79 kBData dodania: 2008-12-06 14:34
pobierzNazwa laborki: Badanie odbicia światła od powierzchni dielektryków. Prawo Malusa.
Stron: 6 Wielkość pliku: 25.42 kBData dodania: 2008-12-08 23:56
pobierzNazwa laborki: Wyznaczanie współczynnika absorpcji promieni gamma.
Stron: 4 Wielkość pliku: 14.34 kBData dodania: 2008-12-10 23:28
pobierzNazwa laborki: Badanie skręcenia płaszczyzny polaryzacji przez roztwory za pomocą polarymetru
Stron: 4 Wielkość pliku: 209.21 kBData dodania: 2009-01-10 22:18
pobierzNazwa laborki: Badanie siatki dyfrakcyjnej
Stron: 7 Wielkość pliku: 31.40 kBData dodania: 2009-01-25 19:22
pobierzNazwa laborki: Jakościowe sprawdzenie praw promieniowania za pomocą pirometru optycznego
Stron: 3 Wielkość pliku: 15.31 kBData dodania: 2009-01-25 19:27
pobierzNazwa laborki: Wyznaczanie względnego natężenia światła spolaryzowanego liniowo przechodzącego przez analizator
Stron: 4 Wielkość pliku: 30.94 kBData dodania: 2009-01-25 19:35
pobierzNazwa laborki: Skalowanie termopary i wyznaczanie temperatury krzepniecia stopu
Stron: 5 Wielkość pliku: 596.49 kBData dodania: 2009-01-25 19:43
pobierzNazwa laborki: Badanie efektu Halla
Stron: 6 Wielkość pliku: 82.60 kBData dodania: 2009-03-26 19:09
pobierzNazwa laborki: Wyznaczanie ładunku właściwego em metodą magnetronową
Stron: 7 Wielkość pliku: 45.58 kBData dodania: 2009-04-05 19:50
pobierzNazwa laborki: Cechowanie Hallotronu
Stron: 9 Wielkość pliku: 60.03 kBData dodania: 2009-04-25 23:40
pobierzNazwa laborki: Badanie zależności temperaturowej oporu termistora
Stron: 6 Wielkość pliku: 3,502.56 kBData dodania: 2009-09-08 22:54
pobierzNazwa laborki: Wyznaczenie ciepła właściwego cieczy stosując prawo ostygania sformułowane przez Newtona
Stron: 4 Wielkość pliku: 35.45 kBData dodania: 2013-09-05 11:59
pobierzNazwa laborki: Wyznaczanie stałej siatki dyfrakcyjnej przy użyciu spektrometru
Stron: 5 Wielkość pliku: 14.70 kBData dodania: 2013-10-29 12:19
pobierzNazwa laborki: Pomiary sygnałów w dziedzinie czasu
Stron: 11 Wielkość pliku: 416.63 kBData dodania: 2013-11-02 12:26
pobierzNazwa laborki: Wyznaczanie modułu Young’a
Stron: 7 Wielkość pliku: 26.25 kBData dodania: 2013-11-03 12:30
pobierzNazwa laborki: Pomiary fotometryczne
Stron: 8 Wielkość pliku: 32.90 kBData dodania: 2013-11-06 13:12
Laborki, gotowce, sprawozdania
Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS! statystyka

Home Home Kontakt